ปั๊มชัก + มอเตอร์ DC 90V (แปลงถ่าน)

ปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์ DC 90V  750W (1/2แรง) 1 นิ้ว (แปลงถ่าน)

แนะนำแผงโซล่าเซลล์ 325W จำนวน 2-3 แผง
฿9,500
จำนวน:
Visitors: 88,981