ปั๊มชัก + มอเตอร์ DC 12V (แปลงถ่าน)

ปั๊มชัก พร้อมมอเตอร์ DC 12V  500W (1/3แรง) 1 นิ้ว

แนะนำแผงโซล่าเซลล์ 150W x 2 แผง

ใช้รวมกับแบตเตอรี่ขนาด 100Ah จำนวน 1 ลูก

฿8,500
จำนวน:
Visitors: 88,986