ตู้คอลโทล

ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์

ตู้ควบคุมระบบป้องกันระบบโซล่าเซลล์ จากไฟฟ้าทั้งด้านที่มาจาก แผงโซล่าเซลล์   และไฟฟ้าทีมาจากไฟฟ้าของการไฟฟ้า  โดยมีตัวป้องกันไฟช็อต เปิด-ปิดระบบ  ทั้งสองด้าน  มีระบบป้องกันฟ้าผ่า 1 เฟส และ 3 เฟส  มีหลายOption ให้เลือกตามต้องการ  ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบโซล่าเซลล์ไม่เสียหาย หรือเสียหายน้อยที่สุด
Visitors: 113,073