วนอุทยานพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 108,334