วนอุทยานพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี

Visitors: 85,860