ติดตั้ง 340 w 160 แผง จ.สมุทรปราการ

แผง 340w จำนวน 160 แผง 54,400w ที่โรงงานแช่หมูสด นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ คะ
Visitors: 113,073