ไฟจราจร

ป้ายจราจรไฟ LED SOLAR CELL 

   ป้ายไฟจราจร ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อความปลอดภัย   บนท้องถนนในยามกลางคืน และกลางวัน แจ้งเตือนชัดเจน สะดุดสายตา ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเห็นชัด และประหยัดพลังงาน เพราะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ ติดตั้งสะดวก รวดเร็ว สินค้าผลิตเองจากโรงงานโดย

Visitors: 111,460