นาฬิกา,แสดงอุณหภมูิ,ความชื้น Led

จอ Led แสดงนาฬิกา อุณหภูมิ ความชื้น

      จอ Led แสดงเวลา อุณหภมูิ ความชื้น ขนาดใหญ่ได้ตามต้องการ ชัดเจน มีรีโมทควบคุมระยะไกล สามารถแสดงเวลา วันที่ เดือน ปี อุณหภูมิ ความชื้น พร้อมแสดงข้อความสลับได้ตามความต้องการ 

Visitors: 113,073